Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „21 marca 2024 TO W NASZEJ SZKOLE Dzień kolorowej skarpetki Światowy Dzień osóbz z Zespołem Downa WM”

21 marca to nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny i Światowy Dzień Poezji, ale też Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Uczniowie naszej szkoły chętnie przyłączyli się do uczczenia tego ważnego dnia - obejrzeli tematyczną prezentację multimedialną, uczestniczyli w pogadankach z wychowawcami i symbolicznie założyli kolorowe skarpetki nie do pary.

21 marca nie jest przypadkową datą , gdyż "nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa." /źródło tekstu/

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top