budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Nadszedł nowy rok szkolny  2021/2022.W tym roku dzieci zapisane na świetlicę przebywają w trzech salach: klasy pierwsze w saki numer 2, klasy trzecie w sali numer 11, klasy drugie i czwarte w świetlicy głównej. W tym roku szczególnie zwracamy uwagę na higienę, wszyscy stosujemy się do zasad bezpiecznego zachowania podczas nauki i zabawy. Dużo czasu staramy się spędzać na świeżym powietrzu. Chcemy, aby czas spędzany w świetlicy był dla uczniów bezpiecznym miejscem odpoczynku nauki i zabawy.

Wirtualny spacer po świetlicy

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top