logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Nadszedł nowy rok szkolny  2022/2023.W tym roku dzieci zapisane na świetlicę przebywają w trzech salach: klasy I w sali numer 4, klasy II w Sali nr 1,  klasy  III, IV- VIII w świetlicy głównej. Dużo czasu staramy się spędzać na świeżym powietrzu. Chcemy, aby czas spędzany w świetlicy był dla uczniów bezpiecznym miejscem odpoczynku nauki i zabawy. Oto kilka migawek z życia naszej świetlicy.

Wirtualny spacer po świetlicy

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top