logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

Nadszedł nowy rok szkolny  2023/2024. W tym roku dzieci zapisane na świetlicę przebywają w trzech salach:

klasy I w sali numer 4,

klasy II w sali nr 1, 

klasy  III - VII w świetlicy głównej, czyli sali nr 2. 

Godziny pracy świetlicy: 6.30 - 16.30

.

.

.

Dużo czasu staramy się spędzać na świeżym powietrzu. Chcemy, aby czas spędzany w świetlicy był dla uczniów bezpiecznym miejscem odpoczynku nauki i zabawy. Oto kilka migawek z życia naszej świetlicy.

Wirtualny spacer po świetlicy

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top