logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

.

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Katarzyna Berner

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Małgorzata Komiszke

  nauczyciel mianowany
 • mgr Małgorzata Kruszewska

  nauczyciel mianowany

 • mgr Anna Kiełek

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Beata Figiel-Kowalska

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Anna Jabłońska

  nauczyciel dyplomowany

.

Przedmioty humanistyczne

 • mgr Elżbieta Kwiatkowska

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Elżbieta Dmochowska-Grzelak

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Katarzyna Strożek-Ziółkowska

  nauczyciel dyplomowany

.

Przedmioty matematyczno - przyrodnicze

 • mgr Dorota Kociemska

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Elżbieta Winconek

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr inż. Katarzyna Rogala

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Dagmara Zawadzka

  nauczyciel dyplomowany
 • mgr Katarzyna Więckowska

  nauczyciel mianowany

.     

 Języki obce nowożytne

 • mgr Magdalena Woszczyna

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Katarzyna Berner

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Dominika Smolarek-Felczak

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Anna Kiełek

  nauczyciel dyplomowany

.

Przedmioty artystyczne

 • mgr Sylwia Fronczak-Marszałek

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Beata Łaniewska

  nauczyciel dyplomowany

.

Wychowanie fizyczne

 • mgr Katarzyna Górecka

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Tomasz Szymczak

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Tomasz Marszałek

  nauczyciel dyplomowany

.

Religia

 • mgr Ewa Bembenista

  nauczyciel dyplomowany

.

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Anna Jabłońska

         nauczyciel dyplomowany

.

Nauczyciel bibliotekarz

 • mgr Alina Smolarek

  nauczyciel dyplomowany

 

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top