logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Katarzyna Berner

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Anna Jabłońska

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Dominika Kolczyńska

  nauczyciel mianowany

 • mgr Katarzyna Malicka

  nauczyciel mianowany

 • mgr Beata Figiel-Kowalska

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Małgorzata Komiszke

  nauczyciel mianowany

 • mgr Dorota Pilitowska

      nauczyciel dyplomowany

Przedmioty humanistyczne

 • mgr Elżbieta Kwiatkowska

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Elżbieta Dmochowska-Grzelak

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Małgorzata Banaszczak

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Katarzyna Strożek-Ziółkowska

  nauczyciel dyplomowany

Przedmioty matematyczno - przyrodnicze

 • mgr Anna Waśniewska

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Dorota Kociemska

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Elżbieta Winconek

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr inż. Katarzyna Rogala

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Dagmara Zawadzka

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Agnieszka Kruszyńska

  nauczyciel kontraktowy

Języki obce nowożytne

 • mgr Danuta Miecznikowska

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Anna Linowska

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Magdalena Woszczyna

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Katarzyna Berner

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Anna Kiełek

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Dominika Smolarek-Felczak

  nauczyciel mianowany

 • mgr Katarzyna Malicka

  nauczyciel mianowany

Przedmioty artystyczne

 • mgr Sylwia Fronczak-Marszałek

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Beata Łaniewska

  nauczyciel dyplomowany

Wychowanie fizyczne

 • mgr Katarzyna Górecka

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Tomasz Szymczak

  nauczyciel dyplomowany

 • mgr Tomasz Marszałek

  nauczyciel dyplomowany

Religia

 • mgr Ewa Bembenista

  nauczyciel dyplomowany

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Anna Adamkowska

         nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel bibliotekarz

 • mgr Alina Smolarek

  nauczyciel dyplomowany

 

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top