Pedagog szkolny i doradca zawodowy:

 • mgr Ewa Domachowska

  nauczyciel dyplomowany

Logopeda, nauczyciel specjalista:

 • mgr Jolanta Wilkosz

  nauczyciel mianowany

Nauczyciel wspomagający i pedagog specjalny:

 • mgr Emilia Pomorska

  nauczyciel mianowany

Psycholog szkolny:

 • mgr Małgorzata Gontarek

  nauczyciel mianowany

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top