logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

Koło turystyczne wraz z opiekunkami p. Winconek i p. Górecką regularnie przemierza pieszo okolice Płocka. We wrześniu i październiku, kiedy było jeszcze ciepło, spacerowaliśmy po lasach w okolicy Łącka, Liszyna oraz po naszym mieście. Byliśmy na czterech rajdach- Zlocie po Ziemi Mazowieckiej, Rajdzie Pieczonego Ziemniaka, Rajdzie Ciżemka i "Szlakami Legionistów Płockich". Zdobywaliśmy punkty PTTK żeby otrzymać odznaki. Z każdego rajdu przynieśliśmy puchar i dyplom. Rozwiązywaliśmy zadania dotyczące Płocka i jego sławnych mieszkańców. W listopadzie uczciliśmy pamięć poległych Płocczan odwiedzając cmentarze. Dalszy ciąg wędrówek w lutym, kiedy odbędzie się Rajd Zima.

Zapraszamy wszystkich na nasze szlaki.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top