budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2
  •  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII

INNOWACJE

  • EUROKLASA JUNIOR Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
  • EKSPERYMENTY I LICZBY
  • MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  • MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZO-JĘZYKOWA
  • MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top