logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2
  • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
  • ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
  • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
  • ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
  • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE
  • ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
  • DODATKOWE ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top