logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

31 października 2022 r.,

10 listopada 2022 r., 

2 maja 2023 r., 

23-25 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r. 

Ww. dni są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym czasie szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top