logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

31 października 2023 r.,

29 kwietnia 2024 r., 

30 kwietnia 2024 r., 

2 maja 2024 r.,

31 maja 2024 r.

Ww. dni są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym czasie szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top