logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Planowane terminy zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024:

7 września 2023

9 listopada 2023

9 stycznia 2024.  kl. 4-7

10 stycznia 2024, kl. 1-3

12 marca 2024

21 maja 2024

O dokładnych datach zebrań klasowych będą na bieżąco informować wychowawcy klas.

W razie konieczności, spotkania odbywać się będą na bieżąco, wg potrzeb.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top