logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Planowane terminy zebrań z Rodzicami:

wrzesień 2022

listopad 2022

styczeń 2023

marzec 2023

kwiecień 2023

maj 2023 - dla rodziców uczniów klas VIII

czerwiec 2023

O dokładnych datach zebrań klasowych będą na bieżąco informować wychowawcy klas.

W razie konieczności, spotkania odbywać się będą na bieżąco, wg potrzeb.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top