.

.

Poczet sztandarowy tworzą: chorąży (sztandarowy) i asysta (dwie osoby).

W roku szkolnym 2023/2024 Szkołę Podstawową nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku reprezentują w poczcie sztandarowym  uczniowie klasy VII A.

Opiekunami pocztu sztandarowego w roku bieżącym są następujący nauczyciele:

Magdalena Woszczyna

Tomasz Marszałek

POCZET SZTANDAROWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W PŁOCKU - PROCEDURY

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top