.

.

Poczet sztandarowy tworzą: chorąży (sztandarowy) i asysta (dwie osoby).

W roku szkolnym 2022/2023 Szkołę Podstawową nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku reprezentują w poczcie sztandarowym następujący uczniowie klasy VIII A:

·       w roli sztandarowego (wymiennie):

Krzysztof Tymoszuk

Paweł Guga

Bartosz Gajewski

Gabriel Komosiński

Mikołaj Konarski

·       w roli asysty (wymiennie):

Zuzanna Urbańska

Amelia Fabisiak

Alicja Brzózka

Nikola Szcześniewska

Julia Kisio

Maja Żółtowska

Opiekunami pocztu sztandarowego w roku bieżącym są następujący nauczyciele:

Katarzyna Berner

Magdalena Woszczyna

POCZET SZTANDAROWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W PŁOCKU - PROCEDURY

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top