logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Pracownie przedmiotowe

sala4-b-JPG
sala4-b-JPG
sala-nr-1-a-muzyka-jpg
sala-nr-1-a-muzyka-jpg
sala-nr-1-jpg
sala-nr-1-jpg
sala-nr-3a-a-jpg
sala-nr-3a-a-jpg
sala-nr-3-a--plastyka-jpg
sala-nr-3-a--plastyka-jpg
sala-nr-3a-religia-jpg
sala-nr-3a-religia-jpg
sala-nr-3-jpg
sala-nr-3-jpg
sala-nr-4-a-jpg
sala-nr-4-a-jpg
sala-nr-10-a-biologia-jpg
sala-nr-10-a-biologia-jpg
sala-nr-10-jpg
sala-nr-10-jpg
sala-nr-11-matematyka-jpg
sala-nr-11-matematyka-jpg
sala-nr-14-jpg
sala-nr-14-jpg
sala-nr-16-a-jpg
sala-nr-16-a-jpg
sala-nr-16-jpg
sala-nr-16-jpg
sala-nr-17-fizyka-jpg
sala-nr-17-fizyka-jpg

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top