.

I półrocze, zebrania rady pedagogicznej:

 .

  • 12 września 2023
  • 14  listopada 2023
  • 12 grudnia 2023
  • 11 stycznia 2024 klasyfikacyjna
  • 30 stycznia 2024 plenarna

W razie konieczności, na bieżąco, wg potrzeb.

 

II półrocze, zebrania rady pedagogicznej:

.

  • 12 marca 2024
  • 16 kwietnia 2024
  • 12 maja 2023r.
  • 12 czerwca 2024 klasyfikacyjna
  • 21 czerwca 2024 plenarna

W razie konieczności, na bieżąco, wg potrzeb.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top