I półrocze, zebrania rady pedagogicznej:

 

  • 12 września 2022r.
  • 14  listopada 2022r.
  • 12 grudnia 2022r.
  • 7 lutego 2023r. klasyfikacyjna
  • 2 marca 2023r. plenarna

 

W razie konieczności, na bieżąco, wg potrzeb.

 

II półrocze, zebrania rady pedagogicznej:

 

  • 12 marca 2023r.
  • 12 kwietnia 2023r.
  • 12 maja 2023r.
  • 15 czerwca 2023r. klasyfikacyjna
  • 23 czerwca 2023r. plenarna

 

W razie konieczności, na bieżąco, wg potrzeb.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top