logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Koło "Trenuję Uważność" to zajęcia, których celem jest pokazanie, jak ważna jest w naszym życiu uważność na wszystko co nas otacza, na dźwięki, obrazy, zapachy, smaki, emocje. By dzieci zrozumiały sens zajęć na początku dowiadują się, czym jest uważność oraz jak być uważnym. Towarzyszą uczniom w tej podróży bohaterowie serii książek o uważności, na czele z Lwem Staszkiem. Po pierwszym etapie wtajemniczenia czas na uważne działanie. Podczas zajęć uczniowie eksperymentują, wyszukują, obserwują, doświadczają wykorzystując nabyte umiejętności. Zajęcia to jednak nie tylko uważne słuchanie, patrzenie, jedzenie, wąchanie ?, to również doskonalenie umiejętności koncentracji, nazywania oraz panowania nad targającymi nas emocjami, prawidłowe wchodzenie w relacje z rówieśnikami i dorosłymi, poznanie swoich mocnych stron oraz poszerzenie wiedzy o zjawiskach, które nas otaczają.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top