Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

W dniu 18 marca br. klasy III A i B uczestniczyły w warsztatach w ramach akcji „Bezpieczny Płock”, którego głównym celem  jest podniesienie świadomości bezpieczeństwa dzieci oraz promowanie zdrowych i bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta.   

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach dotyczących bardzo ważnych tematów, takich jak udzielanie pierwszej pomocy, nauki bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych. Poza tym uczniowie mogli poznać  zasady bezpiecznej zabawy ze zwierzętami oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące  komunikacji publicznej.  
Przeprowadzone zajęcia były bardzo interesujące, a uczniowie z ogromnym zaangażowaniem prezentowali swoją wiedzę i  umiejętności praktyczne w prezentowanych warsztatach. Bardzo dziękujemy za umożliwienie uczestnictwa w zajęciach w ramach akcji „Bezpieczny Płock”, które dotyczą tak bardzo ważnych tematów i na pewno wpłyną na poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top