Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2


W ostatnim czasie klasa IB bardzo aktywnie działała w czasie zajęć edukacyjnych. Zmierzyliśmy się ze szlakiem prowadzącym na szczyt bajkowej góry podczas wędrówki matematycznej „Stacje zadaniowe”, podczas ortograficznej bieganiny wybiegaliśmy „Dyktando biegane”, odszyfrowaliśmy obraz będący sercem w trakcie kodowania. Im więcej zabawy tym więcej nauki! – jak mawiał Glenn Doman.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top