Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Udział w zajęciach Ferie w mieście wzięło 52 uczniów. Klasy 1-3 15 osób, klasy 4-5 20 osób, klasy 6-7 17 osób. Dla klas młodszych prowadzone były zajęcia plastyczne, gry i zabawy, spacer po mieście oraz zajęcia z pierwszej pomocy. Dla starszych uczniów prowadzone były zajęcia rekreacyjno - sportowe i pierwsza pomoc.

Wszyscy uczniowie chętnie wzięli udział w warsztatach "Nauka pierwszej pomocy". Nieocenionym wsparciem była p. Danuta Lewnadowska (PCK), która pomogła zrozumieć dzieciom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy i jak można pomóc poszkodowanym, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Wszystkie wskazówki dotyczące zachowania się w chwili zagrożenia życia np. utraty przytomności, krwotoku czy zadławienia były bardzie cenne. Ponadto uczyliśmy się  podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów, które zrobiły na dzieciach ogromne wrażenie. Nasi uczniowie mieli też okazję przetestować działanie treningowego defibrylatora AED, który po przyklejeniu do klatki piersiowej pacjenta analizuje rytm jego serca. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Każdy miał możliwość praktycznych ćwiczeń z użyciem fantomu. Pomimo, iż warsztaty nie należały do łatwych, okazało się, że nasi uczniowie doskonale zapamiętali postępowanie ratownicze w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia i życia.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top