Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

W listopadzie obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Temat został też poruszony w radiowej audycji w ramach programu profilaktycznego "Akademia Lwa Honorka", w którym uczestniczy klasa Ia, czego widocznym efektem jest klasowa gazetka ścienna przygotowana przez dzieci wraz z wychowawcą. Oprócz praw dziecka, ważną kwestią podczas ostatniego słuchowiska była przemoc - jej przejawy, rodzaje oraz sposoby zapobiegania i radzenia sobie z przemocą.

Gazetka wzięła udział w całorocznym konkursie "Wiem wszystko o..." - mali słuchacze zdobyli do kompletu maksymalne 5 punktów. Gratulujemy.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top