Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Nasi pierwszoklasiści poznali dokładnie zawód strażnika miejskiego, dzięki wizycie Pana Bartka - przedstawiciela Zespołu Profilaktyki. Tonfa, krótkofalówka, odznaka i inne elementy munduru oraz ich zastosowanie, nie są już dzieciom obce; ani też rola strażnika w dbaniu o bezpieczeństwo, w tym w ruchu drogowym.

Podziękowania dla naszego Gościa za edukacyjną pogadankę, demonstrację sprzętu i tematyczne kolorowanki.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top