logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Twórczość, wyobraźnie dzieci nie zna granic. Oto dwie wersje tego samego tekstu do czytania, które zostały przygotowane przez Igę - uczennicę klasy Ib. Pierwszy tekst przeznaczony jest dla dzieci sprawnie już czytających, drugi dla tych, którzy swoją przygodę z czytaniem dopiero rozpoczynają.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top