logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2


Klasa IIIa wybrała się 9 listopada do Chotomka na warsztaty: "Uczuciometr - jak radzić sobie z emocjami?" Tematem przewodnim spotkania okazały się uczucia. Uczniowie dowiedzieli się, że wszystkie uczucia są człowiekowi potrzebne. Można je jednak podzielić na miłe oraz trudne, czyli te, z którymi nie zawsze potrafimy sobie poradzić. Na zajęciach uczniowie poznali kilka sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top