logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Głodni wiedzy? Zapraszamy na frytki - matematyczne!

Dodawanie i odejmowanie było na jednej z lekcji naszych pierwszaków wyjątkowo smakowite. Ślinka cieknie na myśl o kolejnych kulinarnych zajęciach - może dla odmiany z edukacji polonistycznej? Czas pokaże...

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top