Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

Uczniowie IIA na ostatnich lekcjach rozmawiali o opiece nad zwierzętami, zwłaszcza psami. Dzieci poznały różne rasy psów i ich domy, następnie stworzyły ilustracje na edukacji plastycznej i informatycznej. Dopełnieniem były zajęcia rozwijające "Twórcze myślenie", na których dzieci budowały pieski i domki z klocków edukacyjnych SkriKit zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top