Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2Uczestnicy koła zainteresowań "Kreatywny technik" kolejny raz zmierzyli się z klockami LEGO Education Essential zakupionymi w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki instrukcji w aplikacji SPIKE dzieci zbudowały "Zwierzęcy alarm", omawiając jednocześnie zagadnienia z edukacji przyrodniczej o zwierzętach leśnych.
Nowością technologiczną był czujnik koloru, który odpowiednio zaprogramowany zapalał światełka na matrycy świetlnej. Jak widać, nauka programowania może być ciekawa i przyjemna, nie tylko pożyteczna.

...ale czy to wszystko? Ależ skąd! Staramy się, by zajęcia w naszej szkole miały charakter interdyscyplinarny, więc realizując zagadnienia z edukacji matematycznej, nasi uczniowie wykorzystali swoje konstrukcje do wykonania pomiarów matematycznych, ćwicząc tym samym zamianę jednostek z cm na mm.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top