Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

W ramach innowacji językowej Euroklasa Junior w klasie IIA wykorzystano sprzęt Laboratoriów Przyszłości. Na pierwszych zajęciach uczniowie w grupach budowali domy marzeń (My dream house) z wykorzystaniem zestawów Lego Education Spike Essential. Na kolejnej lekcji pracowali z użyciem Gogli VR - dzieci dokładnie obserwowały domy z różnych części świata (Chiny, Japonia, Turcja, Norwegia).

Zajęcia posłużyły do utrwalenia słownictwa z zakresu dom oraz konstruowania prostych zadań z użyciem  It's.../ It isn't..., ponadto rozwijali kompetencje kluczowe jak rozbudzanie kreatywności i praca w grupach.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top