Main Menu

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Hu hu ha, hu hu ha, my nie wiemy, co to nuda!

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym zaprosiliśmy naszych Uczniów do udziału w zimowym wypoczynku razem z Nami - wesołą Czternastką.

Cieszymy się, że jest wielu chętnych, a niezdecydowanych zapraszamy już za rok!


Podstawowe informacje dotyczące zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
1. Organizatorem półkolonii jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku, ul. Jachowicza 20, tel. 24 364 88 50
2. Terminy zajęć zimowych: 31.01.2022 – 4.02.2022
3. Miejsce półkolonii: Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku, ul. Jachowicza 20, tel. 24 364 88 50
4. Uczestnikami zajęć zimowych będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 w Płocku.
5. Kadrę wychowawczą stanowić będą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Dlaczego to robimy? Lubimy być aktywni i kreatywni!

Czas wolny, który mamy do dyspozycji po wykonaniu naszych obowiązków, powinniśmy przeznaczać na: odpoczynek czynny, rozrywkę, działalność społeczną o charakterze dobrowolnym i bezinteresownym oraz na rozwój naszych zainteresowań i uzdolnień przez zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności.

W każdym człowieku lub też grupie ludzi można wzbudzić aktywność, twórczość, innowacyjność poprzez działanie, dlatego proponujemy dobre i bezpieczne zajęcia sportowe oraz rozwój sprawności. Program wypoczynku jest przeznaczony dla zainteresowanych uczniów całej szkoły.

Nasze cele? Wszechstronne!

- Wdrażanie do twórczych, aktywnych i służących rozwojowi osobistemu sposobów spędzania czasu wolnego;
- Zapoznanie z różnorodnymi grami i zabawami, które można wykorzystać w domu lub na podwórku;
- Kształtowanie zdolności manualnych u młodzieży;
- Integracja z innymi dziećmi – nauka współżycia w grupie, zasady zdrowej rywalizacji, kształtowanie postawy asertywnej;
- Wyrabianie postawy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu;
- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz wskazywanie możliwości ich unikania i radzenia sobie z nimi;
- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych;
- Wspieranie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów – ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia;
- Profilaktyka uzależnień - ukazanie szkodliwego wpływu wszelkiego rodzaju używek na życie ludzkie;
- Zapoznanie z niektórymi atrakcjami turystycznymi oraz dobytkiem kulturowym regionu.

Co oferujemy? Połączenie przyjemnego z pożytecznym!

● gry i zabawy integracyjne
● zajęcia w czterech grupach  
● zajęcia relaksacyjne
● zajęcia sportowo-rekreacyjne
● konkursy
● wycieczki poza teren ośrodka wypoczynku
● pogadanki dotyczące kultury osobistej i życzliwości wobec kolegów i koleżanek
● pogadanki z zakresu znajomości zasad BHP i profilaktyki uzależnień

.

A dokładniej? To, co Dzieci lubią najbardziej!

Każdego dnia prowadzone będą zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym: małe gry sportowe: piłka siatkowa, piłka koszykowa, unihokej, gry i zabawy rytmiczno – ruchowe, integracyjne, muzyczno – ruchowe itp.

Na uczniów klas I-III czekają również: warsztaty teatralne i krawieckie, zajęcia szachowe oraz plastyczno-techniczne, gry planszowe, spacery i seanse w Kinie za Rogiem

Zajęcia na świeżym powietrzu uzależnione będą od warunków pogodowych – planujemy wyjścia z grupami na lodowisko przy Ratuszu Miejskim.

.

Minusy? Nie możemy spędzić ze sobą całego dnia!

Zajęcia będą prowadzone w pięciu grupach kilkunastoosobowych, przez nauczycieli naszej szkoły, m.in.: opiekunami świetlicy szkolnej, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Najmłodsi uczniowie (Grupy I, II i III) mają spotkania od 8.00 do 12.00

Godziny spotkań uczniów starszych:

Grupa IV od 8.30 do 11.30

Grupa V od 11.30 do 14.30

.

Już nie możemy się doczekać... Pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą doskonały humor i dużo energii! Do zobaczenia!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top