logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Koło ,,Chcę wiedzieć więcej” prowadzone w klasie 3B

Program zawiera treści, które pozwolą na pogłębienie i utrwalenie wiedzy matematyczno-polonistycznej. Celem zajęć jest wdrożenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania i formułowanie wniosków, związania teorii z praktyką, korelacja z innymi przedmiotami, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych oraz polonistycznych.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top