Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Dziś nasza szkoła gościła w swoich murach uczennice L.O. im. Wł. Jagiełły, które biorą udział  w projekcie "Ad Personam" realizowanym na potrzeby Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Nasze trenerki - uczennice klasy III A Hanna Kaczmarek i Oliwia Kacerka - przeprowadziły z uczniami klasy VII A warszaty dotyczące autoprezentacji, kompetencji miękkich oraz samej debaty oksfordzkiej. uczniów. Debata oksfordzka umożliwia młodym ludziom rozwijanie swojego potencjału intelektualnego i umiejętności komunikacyjnych. Poprzez udział w debatach, uczniowie mają szansę nauczyć się skutecznego argumentowania i analizowania różnych perspektyw oraz rozwijania umiejętności słuchania wypowiedzi innych i odpowiedniego reagowania. Zatem cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie zrobili pierwszy krok w nauce właściwego argumentowania.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top