Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

12 stycznia w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej dla uczniów klas pierwszych. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania. Specjalnie na tę uroczystość przybyła do nas  ze swego królestwa Królowa Książka wraz ze swoimi pomocnikami skrzatami. Królowa Książka przeprowadziła krótki egzamin, dzięki któremu stwierdziła, że dzieci są już świetnie przygotowane, aby zostać pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki. Następnie dzieci złożyły przyrzeczenie, że będą kochać i  szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, karty biblioteczne i zakładki do książek.Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top