Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Dzięki okularom VR zakupionym w ramach programu Laboratoria Przyszłości dzieci z Ia odbyły podróż w niezwykłe zakamarki naszej planety i przestrzeni kosmicznej. Na początku zapoznały się z dostępnym sprzętem i nauczyły się jego podstawowej obsługi, następnie w praktyce sprawdziły możliwości gogli 3D. W trójwymiarze oglądały Układ Słoneczny, lasy jesienią w różnych częściach świata, a nawet antyczne piramidy. Wirtualna wycieczka do tak odległych miejsc w czasie i przestrzeni oraz efekt 360o dostarczyły wielu wrażeń. Świat był na wyciągnięcie ręki!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top