Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

W sobotnie przedpołudnie, jak co roku,  uczniowie SP 14 uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. W katedrze i pod Odwachem szkołę naszą reprezentował poczet sztandarowy składający się z uczniów i uczennic klasy VII A. Następnie Pani Dyrektor wraz z uczniami złożyła kwiaty na płycie Nieznanego Żołnierza.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top