Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Gratulacje dla Pawła Gugi za zdobycie III miejsca w Konkursie Języka Niemieckiego Junior zorganizowanego przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku.
Życzymy kolejnych sukcesów naukowych!!!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top