Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

Uczniowie klasy VIIIA biorą w tym roku udział w XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). Jest to projekt edukacyjny realizowany przez Kancelarię Sejmu od 1994 roku we współpracy z innymi instytucjami. Celem projektu jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania polskiego Sejmu i zasad procesu legislacyjnego, a także aktywizacja młodych ludzi na rzecz ich środowisk lokalnych. Zadaniem uczestników było wykonanie zadania rekrutacyjnego w dwuosobowych zespołach na temat "Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim".
Zachęcamy do obejrzenia pracy wykonanej przez naszych uczniów: Lenę Lisicką i Pawła Gugę.
https://bhtqh0.webwave.dev/

Nagrodą dla laureatów jest udział udział w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Poprzedza je posiedzenie komisji, podczas którego autorzy najwyżej ocenionych prac przygotowują projekt uchwały. Następnie projekt uchwały jest poddawany dyskusji, a potem głosowaniu w trakcie obrad SDiM. Posiedzenie kończy się przekazaniem uchwały SDiM na ręce członka Prezydium Sejmu.
Życzymy powodzenia!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top