logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”
                                                         Janusz Korczak
20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. O tej rocznicy pamiętali uczniowie naszej szkoły: uczestnicy Szkolnego Koła Teatralnego, którzy przygotowali krótką etiudę filmową.
 Można obejrzeć ją klikając w obrazek lub w poniższy link:
https://drive.google.com/file/d/1BofROzNLWT809LE9kIj3xhMCxLzcrsrx/view?usp=share_link

Konwencja o Prawach Dziecka to międzynarodowy dokument zawierający pełny katalog praw i wolności dzieci. Został on uznany przez 196 państw, które zobowiązały się do respektowania i realizowania jej zapisów. Konwencja zakłada, że dzieci nie są ani w pełni dojrzałe, ani na tyle świadome, by mogły same zatroszczyć się siebie, dlatego też należy im się szczególna ochrona i opieka. Niestety na całym świecie wciąż dochodzi do łamania praw dzieci. Bardzo istotne jest zatem, aby od najmłodszych lat edukować w tej kwestii, poznawać te prawa by mieć ich pełną świadomość.
Niech wszystkie dzieci na całym świecie uśmiechają się, a ich prawa będą szanowane i respektowane.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top