Main Menu

Tags

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2


16 września uczniowie klas drugich wzięli udział w corocznej akcji "Sprzątanie świata". Wszyscy wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci, wyruszyliśmy do pobliskiego skwerku, aby go posprzątać. Uczniowie w ten sposób chcieli pokazać, że dbanie o środowisko jest dla ludzi bardzo ważne. W związku z tym uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w działania na rzecz czystego powietrza. Uczniowie wykonali również plakaty pod hasłem "Dzień bez samochodu", które miały zachęcać do dbania o środowisko.


 Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top