pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Drodzy Uczniowie
Sprzątanie świata - Polska jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
Sprzątanie świata – Polska to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska. 
Tegoroczna akcja Sprzątania świata przebiegać będzie pod hasłem Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję. Akcja ma na celu zachęcać młodszych i starszych Polaków, inspirować i motywować do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe; do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania i do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych.
12 faktów na temat plastiku, z których być może nie zdawałeś sobie dotychczas sprawy.

Przeczytaj uważnie i udostępnij. Może skala zagrożenia plastikowym zanieczyszczeniem poruszy wyobraźnię również tych, którzy do tej pory zdawali się ignorować ten problem.
 • W ciągu roku na całym świecie 330 mld m3 wody jest zużywane do produkcji plastikowych opakowań.
 • Przez ostatnie 10 lat wyprodukowaliśmy więcej plastiku niż przez całe poprzednie stulecie.
 • 50% całego produkowanego plastiku używane jest tylko raz, a następnie wyrzucane.
 • Wyprodukowane w ciągu roku plastikowe śmieci, ułożone obok siebie wystarczyłyby aby opasać ziemię 4 razy.
 • Wykorzystujemy sumarycznie jedynie 5% całego produkowane plastiku.
 • Przeciętny Amerykanin wyrzuca rocznie 84 kg plastikowych śmieci.
 • Plastik stanowi około 10% wszystkich śmieci jakie generujemy.
 • Plastik nie jest biodegradowalny. Z czasem natomiast rozpada się na mikroskopijne cząsteczki zwane mikroplastikiem, które zanieczyszczają środowisko.
 • W każdej minucie na świecie zużywanych jest milion torebek foliowych.
 • Plastik rozkłada się kilkaset lat, a niektóre jego rodzaje nawet kilka tysięcy lat lub dłużej np. styropian.
 • 90% wszystkich śmieci jakimi zanieczyszczone są oceany to śmieci plastikowe.
 • Milion ptaków morskich oraz 100 tys ssaków zabijanych jest rocznie z powodu plastikowych śmieci pływających w oceanach.

Ze względu na specyficzną sytuację pandemiczna tegoroczna akcja będzie przebiegała nieco inaczej. Zachęcam Was jednak do wzięcia udziału w tej akcji! Zaangażujcie się proszę w zajęcia przygotowane dla Was przez Wychowawcę. Ogłaszam też szkolny konkurs na własnoręcznie wykonaną, jedyną i niepowtarzalną torbę wielokrotnego użytku, którą będziecie mogli zabierać ze sobą na codzienne zakupy!!!! W ramach Upcyklinu (Upcykling – ponowne wykorzystywanie odpadów bądź rzeczy uznanych za bezużyteczne) wykonaj taką torbę! Jestem pewna, że Twoja wyobraźnia i kreatywność podpowiedzą Ci wiele wspaniałych pomysłów. Coś, co teraz jest odpadem, dzięki Twojej wyobraźni i zaangażowaniu może stać się funkcjonalnym przedmiotem! Do wykonanej torby dołącz proszę karteczkę ze swoimi danymi (imię i nazwisko, klasa). Szkolna komisja konkursowa oceni dostarczone torby, które po rozstrzygnięciu konkursu wrócą do swoich właścicieli.
Na wspaniałe torby czekam do końca września. Na wszystkich zaangażowanych uczniów czekają oceny z przedmiotu biologia / przyroda, a na nagrodzonych uczniów jeszcze drobne upominki. Ale tak naprawdę to każdy wygrywa, gdyż taka torba będzie jego wkładem w ratowanie naszego wspólnego domu – Ziemi. 
I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie różnić będzie się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19, nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny Dom. Nie mamy innego. I to my musimy o niego zadbać! I pamiętaj Zero waste!!!!!
Zero waste – minimalizowanie w codziennym życiu używania materiałów, przedmiotów, produktów, które w krótkim czasie staną się odpadem, a korzystanie z przedmiotów wielokrotnego użytku, służących jak najdłużej. Jest to życie w taki sposób, żeby nie produkować śmieci, a dzięki temu nie niszczyć otaczającej nas przyrody.

Pozdrawiam

Szkolny koordynator akcji Sprzątanie Świata 2020

Nauczyciel biologii – Dorota Kociemska
(można mnie znaleźć we wtorki i czwartki w sali nr 10 lub nr 19)


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30