Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1


Na ostatnich zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów "Mały ekolog" uczniowie klasy IB rozmawiali o środowisku wodnym i żyjących w nim zwierzętach, a także o znaczeniu wody w życiu roślin, zwierząt i człowieka. Co było najciekawsze? Budowanie zwierząt wodnych z klocków LEGO, które pozyskaliśmy w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Nauka poprzez zabawę to najlepsze rozwiązanie.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top