pldaenfifrdeitnoruessv
 
 

Dnia 22 maja 2019 roku w naszej szkole odbyły się Młodzieżowe Wybory do Parlamentu Europejskiego w ramach akcji Młodzi głosują – wybory do Parlamentu Europejskiego. Przygotowania do wyborów rozpoczęły się wcześniej. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie uczniowie poznali instytucje unijne. Dowiedzieli się jak działa Parlament Europejski. Zadaniem uczniów było przygotowanie plakatów zachęcających do wzięcia udziału w wyborach, lokalu wyborczego, kart do głosowania, listy i urny wyborczej.
Prawo do głosowania przysługiwało uczniom klas IV - VIII i III gimnazjum. Po podpisaniu list wyborczych, głosujący otrzymali karty do głosowania, na których wybierali jeden z komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą w naszym okręgu. Wypełnione karty wrzucali do oznaczonej urny. Społeczność szkolna była miło zaskoczona frekwencją, która wyniosła 71,4%. Po wyznaczonym czasie, Szkolna Komisja Wyborcza przeliczyła głosy oddane przez uczniów i sporządziła protokół.
Uprawnionych do głosowania było 413 uczniów. Swoje głosy oddało 295 głosujących. 12 kart było nieważnych. Komitety Wyborcze otrzymały następującą ilość głosów:
  • KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 89 głosów
  • KW Wiosna - 74 głosy
  • KW Prawo i Sprawiedliwość - 50 głosów
  • KWW Koalicja Europejska - 27 głosów
  • KWW Kukiz' 15 - 19 głosów
  • KWW Polska Fair Play - 12 głosów
  • KWW Lewica Razem - 6 głosów
  • KW Jedność Narodu - 6 głosów
Protokół z wyborów został wywieszony na tablicy do informacji całej społeczności szkolnej.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.00
wtorek     9.00 - 12.30 i 13.30 - 15.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30