Main Menu

Tags

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia uczestniczyliśmy w akcji „Szlachetna Paczka”. W tym roku po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wsparli ten szlachetny projekt Stowarzyszenia „Wiosna” przygotowując artykuły żywnościowe, słodycze, środki czystości dla potrzebujących rodzin. Wszystkim , którzy wzięli w niej udział dziękujemy za wrażliwe serca i chęć niesienia pomocy.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top