logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Działania podjęte w ramach koła plastycznego przyczyniają się do rozwijania zdolności i zainteresowań artystycznych wychowanków. Działalność koła pozwala na gromadzenie doświadczeń poznawczych i twórczych, na odczuwanie pozytywnych doznań i emocji. Zajęcia rozbudzają i rozwijają wrażliwość estetyczną, stwarzają warunki do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej i werbalnej. Wyzwalają kreatywne postawy młodzieży, na posługiwanie się różnorodnymi technikami plastycznymi, odkrywając własne możliwości twórcze, pracując z ochotą i radością, włączając się życie szkoły po przez różnego rodzaju imprezy, warsztaty, wystawy, kiermasze, aukcje. Zajęcia pozwalają na wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwijanie predyspozycji plastycznych.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top