logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Zajęcia koła polonistycznego służą przede wszystkim rozwijaniu wiedzy i umiejętności z zakresu literatury, stylistyki i gramatyki. Podczas zajęć uczniowie przygotowują się do miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów wiedzy, recytatorskich czy literackich organizowanych m. in. przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Książnicę Płocką i inne instytucje wspierające rozwój ucznia. Omawiają przeczytane książki, wykonują zadania konkursowe, rozwijają swoje kompetencje. Wielu laureatów i finalistów tych konkursów na przestrzeni lat świadczy o przydatności tego typu zajęć w cyfrowym świecie.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top