logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Koło polonistyczne w klasie V Tajemnice dzieł sztuki. Celem zajęć jest poznanie dzieł sztuki europejskiego malarstwa oraz odszukania ukrytych symboli i znaczeń ukrytych przed oczami nieuważnych odbiorców. Uczniowie doskonałą techniki analizy tekstów kultury, wykorzystują wiedzę o sztuce i kulturze do tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Koło polonistyczne w klasie 8 koncentruje się na pogłębianiu i rozszerzaniu wiedzy z języka polskiego, aby przygotować uczniów do konkursu przedmiotowego. Uczniowie czytają książki Tokarczuk, Makuszyńskiego, oglądają adaptacje filmowe. Uczestniczą w konkursach ogólnopolskich i pracują nad rozwijaniem umiejętności pisania tekstów argumentacyjnych takich jak artykuł, esej, felieton, rozprawka.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top