Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Mali technicy z klasy Ia poznali niedawno literę H - H jak huśtawka, więc dla utrwalenia ortografii zbudowali dwa różne modele huśtawek z klocków Lego Education Spike   zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości oraz tworzyli "huśtawkowe" historie. Współpracowali programując obroty do przodu i do tyłu oraz w lewo i w prawo, planując przerwy oraz ilość i prędkość obrotów. Huśtawkowe konstruowanie było też dobrą okazją do rozmowy o bezpieczeństwie na placu zabaw.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top