Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły w okresie od  października do końca listopada 2023 roku już po raz piąty uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii BohaterON włącz historię. Dzięki materiałom zamieszczonym na platformie kampanii poznali znaczenie takich słów jak: ojczyzna, niepodległość, wolność, patriotyzm, bohaterstwo. Różnorodne zadania jakie realizowali uczyły rozumieć prawdę, że bohaterem i patriotą może zostać każdy z nas i to nie tylko podczas wojny, ale również w czasie pokoju.

Dzieci z klas I – III realizowały zadanie kreatywne poprzez naukę piosenek związanych z Powstaniem Warszawskim, wykonywania pocztówek, kartek patriotycznych, kotylionów

Uczniowie z klas IV – VII poszukiwali Miejsc Pamięci Narodowej w naszym mieście związanych z walkami narodowowyzwoleńczymi, poznawali ich historię

Wszyscy uczestnicy Projektu poznali historię płocczan, uczestników Powstania Warszawskiego, braci Bembenistów Jerzego i Tadeusza, wszyscy też angażowali się w uczczenie wydarzeń patriotycznych na terenie naszej szkoły.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top