logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2Czy emocje są dobre i złe? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć dzisiaj uczniowie klasy Ib podczas wizyty w Bibliotece dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej w Płocku, biorąc udział w warsztatach "Uczuciometr"- o co chodzi z tymi emocjami? My już wiemy, że każda emocja jest dobra, niezależnie czy to radość, czy to złość. Wiemy jednak też, że niektóre emocje są dla nas nieprzyjemne i musimy uczyć się radzenia z nimi. To były bardzo ciekawe zajęcia.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top