Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

4 września na długo pozostanie w pamięci tegorocznych pierwszoklasistów i ich rodziców. Dzisiaj po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły. W niezwykle podniosłej atmosferze uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Agnieszka Zalech dokonała pasowania wszystkich dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Szafera w Płocku. Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom potwierdzający, że jest już uczniem naszej szkoły.
Wszystkim nowo pasowanym uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top