Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 4  września:

- dla klas I-III o godz. 9.00 w sali gimnastycznej

- dla klas IV-VII o godz. 9.00 w salach lekcyjnych z wychowawcami

IVa - sala nr 19

IVs - sala nr 3

Va - sala nr 3a

Vs - sala nr 20

VIa - sala nr 27

VIb - sala nr 17

VIIa - sala nr 22

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top