Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2


Kostki lodu, śnieżynki, chmury, chmury z deszczem i długie zawijasy to wymyślone przez uczniów klasy IIIA symbole pogodowe, które wykonali podczas koła zainteresowań "Kreatywny technik" - wykorzystali oczywiście klocki konstrukcyjne Skrikit w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości. Zaprojektowane i zbudowane konstrukcje posłużyły dzieciom jako pomoce dydaktyczne na lekcji języka angielskiego - to dzięki nim nauka słownictwa o pogodzie była o wiele ciekawsza.
Klocki Skrikit - efektowne i efektywne!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top