Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2


Dnia 20 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecni byli m.in.  Artur Standowicz - Wicewojewoda Mazowiecki, Krzysztof Wiśniewski - Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz pracownicy oświaty.

Podczas  obchodów wręczono odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi, Medale Złote, Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę oraz odznaczenia resortowe – Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Uhonorowano łącznie 108 osób.

Wśród odznaczonych byli nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły:

pani Elżbieta Dmochowska-Grzelak
pani Sylwia Fronczak-Marszałek
pani Katarzyna Berner
pani Beata Radaszkiewicz
pan Zbigniew Kowalski

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu zawodowym.

Podziękowania dla p. Sylwii Fronczak i p. Aliny Smolarek za przygotowanie wyjątkowej dekoracji oraz p. Katarzyny Malickiej, która przygotowała naszych uczniów do występu - uroczystego odśpiewania hymnu.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top