Main Menu

Tags

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

W sobotę 3 września 2022 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowego Czytania pod patronatem pary prezydenckiej. W tym roku do czytania zostały wybrane "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Naszej szkole przypadł do przeczytania fragment "Świtezianki".Czytali uczniowie kl. VIII A - Nikola Szcześniewska i Krzysztof Tymoszuk.

Galeria Książnicy Płockiej

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top