Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

Dnia 15 czerwca 2022 roku w ramach realizacji projektu edukacyjno – profilaktycznego „ Życie na szóstkę-w profilaktycznym teatrze życia", odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki pod hasłem „Nie trać głowy na wakacjach".

 Celem działań profilaktycznych w tym dniu, było zwrócenia uwagi uczniów naszej szkoły, oraz zachęcenie ich do dbania o bezcenny skarb, jakim jest zdrowie własne i innych osób. Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Należy jednak pamiętać o tym, aby był to czas bezpieczny. Żeby tak się stało, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Uczniowie te zasady poznali i podzielili się ich znajomością z szkolną społecznością przygotowując wystawę tematyczną, ulotki, quiz, audycję radiową oraz filmik, który można obejrzeć klikając w obrazek poniżej:

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top