Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie zostało przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.
Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości otrzymała dotacje  w wysokości 93 300,00 zł. Do dnia 03.06.2022 roku wydaliśmy 64% przyznanych  środków.

Zakupiono następujące pomoce dydaktyczne:
1.    Gogle wirtualnej rzeczywistości – 12 sztuk
2.    Klocki LEGO Education SPIKE Essentia- 4zestawy
3.    Klocki LEGO Education SPIKE Prime (zestaw podstawowy)- 2 zestawy
4.    Pracownia druku 3D wraz z drukarką i akcesoriami – 1 zestaw
5.    Lutownica- 1 sztuka

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych, takich jak informatyka i technika a także podczas zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów m.in. z zakresu robotyki. Uczniowie będą uczyć się podczas zajęć przede wszystkim kreatywności i aktywności.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top